Môj košík  

Ochrana osobných údajov

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené týmto tretím stranám:

  • Mabu  s. r. o. Košická 43, Bratislava, 82108, IČO: 47230037, DIČ: 2024129195, IČ DPH SK2024129195, Výpis z Obchodného registra Okresného súdu  Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 91253/B,
  • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S.

1. REGISTRÁCIA

  • Súhlasím so spracovaním mojich vyššie uvedených osobných údajov za účelom vytvorenia registrácie mojej osoby na webovej stránke spoločnosti MABU s. r. o.
  • Súhlasím so spracovaním mojich vyššie uvedených osobných údajov za účelom priameho marketingu Spoločnosti, a teda za účelom zasielania komerčných, ako aj nekomerčných správ.
  • Potvrdzujem, že som sa poučil o mojich právach, ako aj o spôsobe spracúvania mojich osobných údajov prostredníctvom Poučenia dotknutej osoby.

2. RECENZIA

Vyplnením formuláru pre recenzovanie tovaru beriete na vedomie, že spoločnosť MABU s. r. o. bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom uverejnenia Vašej recenzie a hodnotenia tovaru predávaného našou spoločnosťou.

Zároveň naša spoločnosť pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.

  • Súhlasím so spracovaním mojich vyššie uvedených osobných údajov za účelom priameho marketingu Spoločnosti, a teda za účelom zasielania komerčných, ako aj nekomerčných správ.

3. ONLINE SLUŽBY

Zaslaním objednávky služieb beriete na vedomie, že spoločnosť MABU s. r. o. bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom poskytnutia objednaných služieb.

Zároveň naša spoločnosť pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.

  • Súhlasím so spracovaním mojich vyššie uvedených osobných údajov za účelom priameho marketingu Spoločnosti, a teda za účelom zasielania komerčných, ako aj nekomerčných správ.

4. E-SHOP

Zaslaním objednávky služieb beriete na vedomie, že spoločnosť MABU s. r. o. bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom uzatvorenia zmluvy na diaľku.

Zároveň naša spoločnosť pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.

  • Súhlasím so spracovaním mojich vyššie uvedených osobných údajov za účelom priameho marketingu Spoločnosti, a teda za účelom zasielania komerčných, ako aj nekomerčných správ.
  • Súhlasím so spracovaním mojich vyššie uvedených osobných údajov za účelom vytvorenia registrácie mojej osoby na webovej stránke spoločnosti MABU s. r. o.