Môj košík  

SPRACOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené týmto tretím stranám:

  • Mabu  s. r. o. Košická 43, Bratislava, 82108, IČO: 47230037, DIČ: 2024129195, IČ DPH SK2024129195, Výpis z Obchodného registra Okresného súdu  Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 91253/B,
  • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S,