Môj košík  

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Mabu s.r.o. Košická 43, 82108 Bratislava, meba@meba.sk

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar : ...........................................................................  

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ........................................................   

—  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............................................................  

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) .......................................................   

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..........................................................................  

— Dátum .............................................  

(*) Nehodiace sa prečiarknite.